הראשון לציון - הרב מרדכי אליהו
הרב עובדיה יוסף שליט"א