פעילות העמותה בחג הפסח

 בחג הפסח חילקנו 1200 סלים למשפחות נזקקות ,חלק מפעילותנו תוכלו לראות בתמונות למטה

 

כתבה על פעילות הארגון, במהלך חג הפסח האחרון
פעילות העמותה בפסח האחרון
פעילות העמותה בפסח האחרון
פעילות העמותה בפסח האחרון
פעילות העמותה בפסח האחרון
פעילות העמותה בפסח האחרון
פעילות העמותה בפסח האחרון
פעילות העמותה בפסח האחרון
פעילות העמותה בפסח האחרון
פעילות העמותה בפסח האחרון
פעילות העמותה בפסח האחרון
פעילות העמותה בפסח האחרון
פעילות העמותה בפסח האחרון