קורות חייו ופעולו של הרב יצחק כדורי זצוק"ל

לעולם לא נדע את תאריך הולדתו המדויק של הצדיק יסוד עולם, האדמו"ר המלוב"ן יצחק כדורי זצוק"ל, אך יתכן מאוד שרבנו זכה לחיות בתקופה של שָלש מאות על פי מניינם, שכן על פי עדויות הרב נולד ביום ט"ז תשרי תרמ"ד (1883) יום שני  של חג הסוכות, ביום שהאושפיזין הוא יצחק אבינו ע"ה, ועל שמו נקרא מורנו. לא סתם נקרא שמו "יצחק", כמי שהכירו תמיד החיוך והצחוק היו חלק מאוד חשוב ועיקרי בחייו. שנת פטירתו 2006 כ"ט טבת תשס"ו,  (מה שניתן להבין שכנראה הרב חי בסוף המאה ה- 18 המאה ה- 19 והמאה ה- 20).


רבנו התגורר בשכונת ''באבי שרגי'', שבעיר בגדאד בן למשפחת דיבה, משפחה מפוארה, שקשרה קשרים הדוקים עם גדולי החכמים בעיראק. אבי המשפחה הרב כדורי דיבה זצ"ל, היה נאמן ביתם ואיש חצרם של חכמים וטובי העיר. הוא נהג לפזר כסף רב לצדקה מהונו הפרטי, לאביונים ולרווחת העניים והגלמודים שבעיר. במשך שעות היום עסק למחייתו במכירת "עטאר" - בשמים ותבלינים ריחניים. בזכות יושרו ונועם הליכותיו רכש את אמונם של לקוחותיו הרבים. והוא עצמו כיבד מאוד את החכמים שהיו כעטרה לראשו, צורבא דרבנן. בשעות הלילה היה עוסק בלימוד הזוהר הקדוש ותלמוד בבלי עד שתחטפנו שינה, ומעולם לא ישב בטל ולא היה עולה על יצועו עד שהיה מסיים את סדר לימודו הקבוע, וזאת בנוסף לשיעורים הקבועים שהשתתף  בהם לאחר תפילת שחרית מידי יום ביומו.
אם המשפחה האישה הצדקנית מרת תפחה, גם היא כבעלה, גומלת חסדים מעומק נשמתה, היתה מטהרת את גופות הנפטרות שמובאות לקבורה, והכול לשם שמים שלא על מנת לקבל פרס, או משכורת כל שהיא.


את ההסבר לשם המשפחה "דיבה" אמר רבנו:  המילה דיבה,  בשפה העיראקית פירושה "זאב", ושם זה ניתן למשפחתם על-ידי תושבי שכונתם באבי שרגי, שלטענתם ראו כמה פעמים זאב שנכנס לביתם בלילה בעת שהיו ישנים על הגג, מפני החום הכבד ששרר בימות הקיץ הלוהטים, משום כך נקראו בפי כול "משפחת זאב", דהיינו דיבה, אולם הבן, רבנו יצחק כשעלה לבדו לארץ ישראל בקטנותו שינה את שם משפחתו ל"כדורי", מפני כבודו והערכתו הרבה לאביו. ומכאן והלאה הכירוהו כולם בשם הקדוש שליווה את מורנו ואת מעלת קדושתו כל ימי חייו ולאחר מכן, וכך נקרא בפי כל.
לרבנו הצדיק היו עוד ארבעה אחים ואחיות: האח יחזקאל ז"ל, נפטר ג' מר חשוון התש"ן האחות נעימה ז"ל, נפטרה ג' אדר התשנ"ז, שניהם טמונים ממש בסמוך לציונו של רבנו בהר המנוחות בירושלים.  שתי האחיות הנוספות: חביבה ז"ל, מנוחתה עדן, שטמונה בחלקה אחרת בהר המנוחות בירושלים. והאחות שמחה הי"ו, המתגוררת בעיר הקודש ירושלים תובב"א.
 האב כדורי זצ"ל, נפטר בתאריך כ"ו בטבת התשי"ד ומנוחתו עדן בהר המנוחות בירושלים, יום פטירתו היה יום השישי סמוך לכניסת השבת. האם תפחה נפטרה בשנת התשכ"ד ומנוחתה עדן בהר המנוחות בירושלים תובב"א, בשעת ההספדים ספדו לה חכמי בית המדרש "שושנים לדוד"

  

הרב יצחק כדורי זצוק"ל 1
רבנו בסוגיה
הרב יצחק כדורי זצוק"ל 2
רבנו מריח טבק
הרב יצחק כדורי זצוק"ל 3
ר' יצחק כדורי נושא עיניו בתפילה
הרב יצחק כדורי זצוק"ל 4
רבנו בחברת הר שמואל דרזי
הרב יצחק כדורי זצוק"ל 5
רבנו הצדיק מכין קולמוס
הרב יצחק כדורי זצוק"ל 6
שמירת עיניים של הצדיק
הרב יצחק כדורי זצוק"ל 7
ר' יצחק כדורי בשעת תפילה
הרב יצחק כדורי זצוק"ל 8
רבנו מתפלל מתוך הספר
הרב יצחק כדורי זצוק"ל 9
רבנו לש מצות
הרב יצחק כדורי זצוק"ל 10
עוז והדר לבושו
הרב יצחק כדורי זצוק"ל 11
בבר מצווה של נכדו
הרב יצחק כדורי זצוק"ל 12
מתנתק מהבלי העולם הזה