בחג החנוכה שמחנו את הילדים בבית חולים ביקור חולים בירושלים במחלקת כירורגית ילדים . צריך לראות את שמחתם של אותם ילדים חולים השוכבים בבתי חולים ומצפים לרפואה שלמה.

עקיבא אולצר מנהל אגף קשרי חוץ בבית החולים מודה לארגון שערי מלכא- השער לחיים ומספר " גורם ההנאה והשמחה משפיע בצורה חיובית על איכות הילד המאושפז ולדברי הצוות הרפואי יש לכך השפעה על מצבו הפיזיולוגי בתרומתכם הצלחתם לעודד את החולים ולהצית את האור בליבותיהם ובכך הנכם שותפים כפעילים במלאכת הקודש הנעשית בין כותלי המחלקה.

רפואה שלמה לכל הילדים החולים .

.

 

ביקור חולים
ביקור חולים
ביקור חולים
ביקור חולים
ביקור חולים
ביקור חולים
ביקור חולים
ביקור חולים
מכתב תודה